1. 1 Newbie

  meoxinh

  4,550 pts
 2. 2 Newbie

  Hoo Lee

  223 pts
 3. 3 Newbie

  xinh meo

  70 pts
 4. 4 Newbie

  Đồ Nghề Chính Hãng

  15 pts
 5. 5 Newbie

  Yến Nhi

  10 pts
 6. 6 Newbie

  Rose Lee

  2 pts